Schema

Vårt schema är oftast lika varje vecka men kan förändras vid behov. Gå till www.timecenter.se/trim för att se alla pass som ligger ute och boka din plats. Tryck på boka knappen på vår hemsida så kommer du rätt.